Pestprotocol van Jan Ligthartschool Driecant


Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordigers van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat men pestgedrag op school niet accepteert en volgens een vooraf bepaalde handelwijze gaat aanpakken.
Jan Ligthartschool Driecant wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn.
Dit betekent dat de school duidelijk stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voorstelt bij voorkomend pestgedrag.

Klik hier om het pestprotocol te downloaden