Surveillanceouders


Doordat onze school een continuerooster kent, zijn de leerlingen gedurende de lunchpauze op school. Ouders zijn tijdens de lunchpauze behulpzaam bij het surveilleren op school. Via subsidie is het mogelijk om ouders op te leiden tot gediplomeerd overblijfouder. Zij letten, samen met leerkrachten, op en begeleiden kinderen in hun spel. Hier staat een kleine vergoeding (zgn. vrijwilligersvergoeding) tegenover.

De school ziet er op toe dat er een geldige ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ van iedere surveillance ouder aanwezig is op school. De school blijft wettelijk aansprakelijk gedurende deze tijd. Daarom worden ook leerkrachten ingezet bij het overblijven.Regelmatig verzoeken wij u om ons hierbij te ondersteunen. Mocht u interesse hebben of zich aan willen melden kunt u dit via de mail kenbaar maken: kiki.graafmans@bijkinderstad.nl