Onze school heeft geen ouderraad maar een kinderraad. Uit de groepen 6, 7 en 8 en de Talentklassen worden kinderen gekozen en deze komen om de zes weken bij elkaar. Met de directeur van de school worden zaken besproken die de kinderen aangaan.

Zo hebben op aanvraag van de Kinderraad werkzaamheden plaatsgevonden die de school toegankelijker maakten. De Kinderraad heeft zijn stem gegeven aan het nieuwe speeltoestel, de tegels tegen zinloos geweld, de  buitenspeelweek en het maatjeslezen. Op deze wijze ontstaat er een afstemming tussen de kinderen en de directie. Ook voelen ze zich directer verantwoordelijk voor zaken die op hun school plaatsvinden.

Daarnaast zijn de kinderen de ambassadeurs van Driecant. U ontmoet de leden van de Kinderraad tijdens de open ochtenden. De kinderen geven dan rondleidingen door de school aan belangstellenden.