Hart

Kinderen op Driecant volgen hun hart door hun eigen leerproces uit te stippelen. Daardoor hebben ze meer plezier in het leren en leren ze hun verantwoordelijkheid te nemen.
 
Hoe ziet de regie over je eigen leren er bij ons op school uit? Een leerling, een ouder en een leerkracht vertellen u hier graag meer over.